REACH

Zestawienie substancji zarejestrowanych wstępnie przez MetalCo Sp. z o.o. w ramach rozporządzenia REACH [>1 t/rok]

L.p. Nazwa substancji (Substance name) Nr CAS Nr EINECS (EC) Nr przedłożenia (Submission number) Nr rejestracyjny (Reference number)
1 Zn-cynk (Zinc) 7440-66-6 231-175-3 GN 265345-29 05-2114673989-20-0000
2 Cu-miedź (Copper) 7440-50-8 231-159-6 EX 282644-06 05-2115016782-51-0000
3 Al-aluminium (Aluminium) 7429-90-5 231-072-3 ND 274384-39 05-2114688092-44-0000
4 Flue dust + copper alloy-manufg. + zinc oxide contg. 69012-58-4 273-755-9 CG 346363-51 05-2116059845-34-0000
5 Slags + zinc-smelting 85305-07-3 286-648-7 AP 346329-27 05-2116059632-45-0000
6 Ashes (residues) + zinc refining 69012-86-8 273-777-9 UH 336563-29 05-2115955910-42-0000
7 Zinc + dross 69011-50-3 273-694-8 XU 336634-99 05-2115956157-39-0000
8 Ashes (residues) + galvanization 85116-70-7 285-522-9 AT 336695-16 05-2115956437-35-0000
9 Residues + zinc smelting 69029-83-0 273-824-3 FE 336779-33 05-2115956701-44-0000