Polityka jakości

MetlaCo kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług.
Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.