INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ SPÓŁKĘ „METALCO”

W dniu 2 czerwca 2014r. Spółka MetalCo podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( www.poig.gov.pl), działanie 1.4 na realizację projektu pt. ”Innowacyjna metoda wytwarzania półproduktów cynkowych na drodze recyclingu wiórów ZnAl”. Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnej, efektywnej technologii przerobu odpadów cynkowych w postaci wiórów ZnAl. W oparciu o technologię, będącą przedmiotem opracowania w ramach projektu realizowana będzie produkcja  bezodpadowa, ukierunkowana na maksymalizację uzysku. Osiągnięcie celu projektu nastąpi poprzez przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych i prac rozwojowych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością i zaawansowaniem technologicznym, zakończonych wdrożeniem innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

 

Wartość projektu: 3 135 537,64 PLN

Wartość dotacji: 667 858, 38 PLN

Okres realizacji projektu: 2014 – 2015

 

Osoba kontaktowa w zakresie realizacji projektu:

Pana Wojciech Jureczko, telefon kontaktowy: 725 20 30 50.

Instytucja Zarządzająca: ( www.mir.gov.pl )

minist

Instytucja Wdrażająca: ( www.ncbir.gov.pl )

centr