Historia zakładu

walcowania- starePoczątek hutnictwa w Lipinach, obecnie dzielnicy miasta Świętochłowice datuje się od roku 1825, kiedy to na terenie osady należącej wówczas do dóbr rycerskich Chropaczów uruchomiono Hutę “Dawid” wyposażoną w 15 pieców do destylacji cynku, każdy po 20 mufli.

Właścicielami terenu oraz fundatorami huty byli spadkobiercy Jerzego von Giesche, natomiast motywy jej uruchomienia to węgiel z istniejącej już w Lipinach kopalni pod nazwą “Król Saul” oraz napotkane w tym samym czasie bogate złoża rudy węglanowo – galmanowej w okolicy Szarleja koło Bytomia.

Utrzymująca się w owym czasie korzystna koniunktura na cynk skłoniła przedsiębiorczego właściciela do wybudowania w 1853 r. kolejnej Huty “Gabor” również o 20 piecach jednorzędowych.

W 1859 r. w Zakładzie Lipiny uruchomiono walcownię cynku wyposażoną w 4 walcarki o napędzie parowym. W miarę wzrostu zapotrzebowania na blachę zwiększono potencjał produkcyjny instalując dalsze walcarki o bardziej nowoczesnej konstrukcji oraz urządzenia pomocnicze. W 1900 r. czynnych już było 18 walcarek napędzanych maszynami parowymi o mocy 150 i 300 KM. Była to wówczas najnowocześniej wyposażona walcownia uchodząca w latach przed I wojną światową za jedną z największych w Europie.