Dane spółki

Nazwa: MetalCo Sp. z o.o.

Adres: 40-017 Katowice, ul.Graniczna 29
Profil produkcji: Produkcja cynków niestopowych oraz stopów cynku z odpadów cynkonośnych
Kapitał zakładowy: 525.000,00 PLN
Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: Nr 0000116940
NIP: 634-013-06-67
Regon: 003506817